UnClear Space

marco daily story

아리 あり 자세히보기

Photo/Passes by

서울 코로나의 저녁

Marco Photo 2021. 5. 23. 12:45
728x90
반응형

 

 

2021년 3월 서울 코로나의 저녁 : 광화문, 시청, 성공회성당, 코리아나호텔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by Marco

 

 

728x90
반응형

'Photo > Passes by' 카테고리의 다른 글

2021년 여름의 모습  (0) 2021.09.18
5월 여의도 더 현대 서울  (0) 2021.08.01
효자동 타마린드잼  (0) 2021.01.08
세빛둥둥섬  (0) 2020.11.17
가을 용마산  (0) 2020.11.07